bolblauwakkiDO milieuadvies

Mijn naam is Anke Eendebak. Ik heb ruim vijfentwintig jaar ervaring met de Nederlandse milieuwet- en regelgeving.

Sinds 2001 werk ik als zelfstandig adviseur. Eerst vooral als vergunningverlener en redacteur van onder meer PGS-richtlijnen en het Handboek Milieuvergunningen. Nu ligt het accent van mijn werk op het raakvlak van wetgeving en automatisering.

bolgeelervaring en projecten

Mijn belangrijkste aandachtsgebieden zijn het Activiteitenbesluit en de Omgevingswet. Ik werk met veel plezier voor Rijkswaterstaat aan de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM), het Omgevingsloket online (Olo) en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook voer ik onderzoek uit ter ondersteuning van beleidsontwikkeling, zoals het "Onderzoek aantallen vergunningplichtige inrichtingen". Daarbij werk ik vaak samen met SPPS Consultants en Impactive.

Meer informatie over uitgevoerde projecten en ervaring staat in het projectenoverzicht.

Naast gedegen inhoudelijke kennis heb ik prima mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Ik ben daarbij flexibel, analytisch, praktisch, oplossingsgericht, snel en betrokken.

boloranjecontact?

Dat is het handigst met . Belt u liever? Dat kan via +31 6 1368 4909.

website by akkiDO