bolgeelprojecten vanaf 2010

2008-nu
Ondersteuning, advisering en uitvoering van het beheer van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).
Sinds 2009 ben ik 'de bouwer'. Ik 'vertaal' wetgeving in een vraag- en antwoordstructuur. Daarna verwerk ik deze in de kennissoftware van de AIM. Daarbij hou ik ook rekening met toekomstige veranderingen, zoals de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
→  met Impactive, voor Rijkswaterstaat / InfoMil

2016
Ondersteuning en advisering Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
De Omgevingswet komt er aan. Rijkswaterstaat ondersteunt het ministerie van Infrastructuur & Milieu bij de digitalisering van de Omgevingswet. Ik adviseer bij het ontwerpen van de gebruikerstoepassingen van het Digitaal Stelsel. Daar maken het huidige Omgevingsloket online (Olo) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) onderdeel van uit.
→  voor Rijkswaterstaat / InfoMil

2016
Tekstschrijver PGS Nieuwe Stijl.
De nieuwe Omgevingswet vraagt om duidelijker en leesbaarder PGS richtlijnen. De PGS Beheerorganisatie herziet daarom de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Ik werk daar aan mee als tekstschrijver voor PGS 8 ("Opslaan van organische peroxiden").
→  met SPPS consultants, voor het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

2014-2016
Ontwikkelen Regelhulp AIM-op-Maat.
Deze voorziening geeft ondernemers uitleg over wat ze op grond van het Activiteitenbesluit moeten doen. Daarbij zet ik de regels uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling om in duidelijke acties.
→  met Impactive, voor Rijkswaterstaat / InfoMil en het ministerie van Economische Zaken

2014
Advisering Omgevingsloket online
Ondersteuning en advisering aanpassing aanvraagformulier omgevingsvergunning milieu in het Omgevingsloket online
→  voor Rijkswaterstaat / InfoMil

2013
Ondersteuning wijziging Activiteitenbesluit in het kader van de actualisering PGS-richtlijnen
→  met SPPS consultants, voor het ministerie van Infrastructuur & Milieu

2013
Uitvoering onderzoek "Rekengrondslag VTH taken provincies"
→  met SPPS consultants, voor het ministerie van Infrastructuur & Milieu en het IPO

2011-2012
Opzetten database voor CCS-projecten (CO2-afvang en opslag), inclusief het ontwikkelen van een data invoerformulier met dataverwerking in MS Excel
→  met SPPS consultants, voor het Global CCS Institute

2010
Uitvoering onderzoek "Aantallen vergunningplichtige inrichtingen 2e fase modernisering algemene regels"
→  met SPPS consultants, voor het ministerie van VROM

2010
Ondersteuning bij het berekenen van het effect van het opnemen van agrarische activiteiten in het Activiteitenbesluit op de administratieve lasten
→  voor SPPS consultants

2010
Uitvoering onderzoek "Aantallen vergunningplichtige inrichtingen 2e fase modernisering algemene regels"
→  met SPPS consultants, voor het ministerie van VROM

2009
Uitbrengen advies met betrekking tot het project "Inhoud basistakenpakket Regionale uitvoeringsdiensten"
→  voor het ministerie van VROM